Promocja Diagnostics

Pełna diagnostyka komputerowa wraz z monitoringiem i wydrukiem oraz kasowaniem błędów w siedzibach firmy.   Oferta  ważna  Sierpień - Wrzesień 2022 r.   w oddziałach  Warszawa  i  Olsztyn . Możliwość diagnostyki oraz programowania flashowań sterowników , komputerów u klienta lub na miejscu awarii dysponujemy  2 - ma pojazdami do wyjazdów prosimy o kontakt .

 

   - Diagnostyka komputerowa mancats3                     200 zł  + vat

   - Diagnostyka komputerowa Wabco BUS                  200 zł + vat

   - Diagnostyka komputerowa ZF                                    200 zł + vat

   - Diagnostyka Komputerowa VOITH                             200 zł + vat 

   - Roboczogodzina                                                              220 zł + vat

  - Programowanie sterowników od                                 350zł + vat

  - Klonowanie oprogramowania do sterownika EDC   1200 + vat

  - Klonowanie oprogramowania do sterownika FFR    900 zł + vat

  - Klonowanie oprogramowania do sterownika PTM   900 zł + vat

  - Aktualizacja oprogramowania pojazdu                        150zł + vat

  


 Wszystkie ceny są cenami netto

               P R O S I M Y   P O D A Ć   S Ł O W O  - D i a g n o s t i c s