Promocja Diagnostics

Pełna diagnostyka komputerowa wraz z monitoringiem i wydrukiem oraz kasowaniem błędów w siedzibach firmy.   Oferta  ważna  Wrzesień - Grudzień 2023 roku.   w oddziałach  Warszawa  i  Olsztyn . Możliwość diagnostyki oraz programowania , parametryzacji , kalibracji sterowników , komputerów u klienta lub na miejscu awarii dysponujemy  3 - komputerami Mancats3 oraz możliwość wyjazdów prosimy o kontakt .

   - Diagnostyka komputerowa mancats3                     250 zł  + vat

   - Diagnostyka komputerowa Wabco BUS                  250 zł + vat

   - Diagnostyka komputerowa ZF                                    250 zł + vat

   - Diagnostyka Komputerowa VOITH                             250 zł + vat 

   - Roboczogodzina                                                              270 zł + vat

  - Programowanie sterowników od                                 350 zł + vat

  - Programowanie sterownika FFR lub PTM                  850 zł + vat

  - Klonowanie oprogramowania do sterownika EDC   1500 zł + vat

  - Klonowanie oprogramowania do sterownika FFR     900 zł + vat

  - Klonowanie oprogramowania do sterownika PTM    900 zł + vat

  - Aktualizacja oprogramowania pojazdu od                   200 zł + vat

  


 Wszystkie ceny są cenami netto

               P R O S I M Y   P O D A Ć   S Ł O W O  - D i a g n o s t i c s