Diagnostyka MTS -Wabco


                                                          M T S

                                   Modułowe sterowanie drzwiami firmy  WABCO

Wabco od dziesiątek lat produkuje elementy napędowe i sterownicze dla drzwi autobusowych. Bardzo wcześnie opracowano tu również pneumatyczne zabezpieczające układy połączeń. Wciągu kilkudziesięciu lat powstały coraz bardziej kompleksowe systemy , z którymi pracować mogli już tylko fachowcy.  

Stosownie do tego WABCO  opracowało już pod koniec 1979 roku pierwsze elektroniczne sterowanie dla pneumatycznych drzwi autobusowych . Dalszy jego rozwój doprowadził w latach  1986/87 do wprowadzenia ETS -  elektronicznego systemu sterowania drzwiami . Za pomocą  ETS po raz pierwszy udało się zrealizować wszelkie funkcje sterownicze i zabezpieczające w jednym tylko zaworze. Dzięki temu system ten stał się ogólnie dostępnym i zrozumiały oraz korzystny pod względem cenowym .Oprócz tego od tej pory wszelkie prace kontrolne stały się zbędne. Co za tym idzie ETS stał się standartowy systemem stosowanym w wielu europejskich autobusach.